Strony internetowe PSP Olbrachcice

Historia

Historia polskiego szkolnictwa w Olbrachcicach

Zarys historii szkolnictwa polskiego w Olbrachcicach pobierz

1679 - pierwsza pisemna wzmianka o szkole w Olbrachcicach

1800 - istniał już samodzielny budynek szkolny, tam, gdzie obecnie stoi szkolna szopa /fundamenty z łupanego kamienia i okrągłe sklepienie w piwnicy/

1828 - nowa parterowa jednoklasowa szkoła z polskim językiem nauczania, w tym miejscu szkoła stoi do dnia dzisiejszego

1898 - dobudowano piętro a szkole nadano nazwę "Szkoła Jubileuszowa Najjaśniejszego Pana Cesarza Franciszka Józefa I". Ilość uczniów w tym roku szkolnym wynosiła 138.

Po 1861 roku zaczęły powstawać szkoły wyznaniowe.

1861 - nowa szkoła ewangelicka, która samodzielnie istniała do roku 1923, połączenie obydwu szkół wyznaniowych w trzyklasową, w 1909 roku zapisanych było 168 uczniów, w 1913 - 211 uczniów. Do 1919 roku w szkole uczono obowiązkowo oprócz języka polskiego również języka niemieckiego.

1921 - założenie w Olbrachcicach jednoklasowej szkoły czeskiej /18 uczniów/.

1932 - elektryfikacja Olbrachcic i szkoły

Do wybuchu II wojny światowej do szkoły zapisanych było 202 uczniów. Podczas trwania II wojny światowej polskie społeczeństwo oddala umieranie polskości poprzez organizowanie tajnego nauczania dzieci w języku polskim, które prowadził nauczyciel Jan Głombek. Okupanci wywłaszczali całe rodziny polskie, wywozili na prace przymusowe do Rzeszy, najlepsi synowie tej ziemi giną w obozach koncentracyjnych, na przykład nauczyciel Jan Farnik. Po sześciu latach niewoli do polskiej szkoły zapisanych było 101 uczniów. W latach 1952 do 2003 przebiegają w szkole liczne remonty i modernizacja budynku.

1998 - dochodzi do połączenia dyrekcji szkoły i przedszkola

2003 - szkoła uzyskuje samodzielną osobowość prawnąHistoria polskiego przedszkola w Olbrachcicach


Oto krótki zarys historii naszego przedszkola.

W kronice gminnej można przeczytać następujące dane:

10.6.1929 - polskie przedszkole mieści się w budynku nr. 230, do przedszkola jest zapisane 44 dzieci. W okresie drugiej wojny światowej - przedszkole zamknięte.

25.11.1945 - ponownie otwarto polskie przedszkole, budynek restauracji przy dworcu, nauczycielka pani Agnieszka Santarius

24.01.1946 - wg rozporządzenia rządu przedszkole zostaje zamknięte

03.05.1949 - po pokonaniu różnych trudności politycznych przedszkole ponownie otwarto, nauczycielką była pani Maria Głombek, pracownicę finansowo utrzymywało MK PZKO w Olbrachcicach, które od 17.12.1950 objęło patronat nad przedszkolem

1957 - przedszkole przeniesiono do wyremontowanego mieszkania na osiedlu

25.10.1959 - przedszkole definitywnie zostało przeniesione do budynku byłej MRN w Olbrachcicach

01.01.1960 - zaczęto gotować obiady dla dzieci

1963 - wyremontowano ogród przedszkolny oraz posadzono ozdobne drzewa i krzewy

1991 - 92 - na czas generalnego remontu przedszkole przeniesiono do budynku na Rakowcu

1992 - 93 - przedszkole zajmuje połowę budynku przy ulicy Kostelní 501 od 2004 roku przedszkole jest przeprowadzone do budynku szkoły przy ulicy Školní 11