Strony internetowe PSP Olbrachcice

Kontakt


Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, příspěvková organizace
Adres: Školní 11, Albrechtice, PSČ 735 43,
Tel: 596 428 054 (sekretariat)
email: info@pspolbrachcice.cz
IČO: 75026953
ID schránky: q5kmhbu

Dyrektor szkoły i przedszkola:
Mgr. Jolanta Kožuszniková
w funkcji dyrektora od 1.7.1998

Grono pedagogiczne w szkole:
Mgr. Jolanta Kožuszniková
Mgr. Janina Gunková
Bc. Sonia Maguire
Mgr. Tamara Mandrysz
Mgr. Daniel Cieślar

Świetlica szkolna:
Bc. Sonia Maguire - wychowawczyni, kierownik świetlicy
Mgr. Janina Gunková

Grono pedagogiczne w przedszkolu:
Bc. Rút Przeczková – kierownik przedszkola
Mgr. Magda Jedličková – nauczyciel
Eva Mrowiecová – nauczyciel

Tercjanka:
Helena Labudková

Sekretariat:
Barbara Burková

Jadalnia:
Barbara Burková

Telefony

Sekretariat - 596 428 054
Dyrektor- 603 276 425
Przedszkole - 608 767 022
Kuchnia - ZŠ Školní 20 - 596 429 080

Dane bankowe

Numer konta szkoły - 1727816339/0800

E-mail

E-mail szkołny - jkozusznikova.pspolbrachcice@gmail.com
Mgr. Jolanta Kožuszniková - jkozusznikova.pspolbrachcice@gmail.com
Mgr. Janina Gunková - jgunkova.pspolbrachcice@gmail.com
Bc. Sonia Maguire - smaguire.pspolbrachcice@gmail.com
Mgr. Anna Werner - awerner.pspolbrachcice@gmail.com
Bc. Rút Przeczková - rprzeczkova.pspolbrachcice@gmail.com
Eva Mrowiecová - emrowiecova.pspolbrachcice@gmail.com
Barbara Burková - bburkova.pspolbrachcice@gmail.com

Inne

Organ prowadzący
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
tel.: 596 428 448

GDPR

Správce, Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11. okres Karviná, příspěvková organizace jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR"). Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

ID datové schránky 5b36car
adresa sídla Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
telefonní číslo 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
e-mail poverenec@gdprdoskol.cz