Strony internetowe PSP Olbrachcice

Profil Zadavatele ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Albrechtice, Školní 11, okr. Karviná, p.o.


Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, příspěvková organizace. Tento profil slouží k uveřejnění výběrových řízení, dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a související předpisy.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat jkozusznikova.pspolbrachcice@gmail.com