Świetlica


Zgłoszenie do świetlicy szkolnej - LINK

Zwolnienie ze świetlicy szkolnej - LINK

Zmiana czasu odejścia - LINK


--------------------------

Řád školní družiny - pobierz

Pravidla pro přijímání dětí do školní družiny - pobierz